Luonto

Kat­teluk­sen tila sijait­see keskellä uus­maalaista kult­tuuri­maise­maa. Luonto on hyvin mon­imuo­toista. Pel­lot hal­lit­se­vat monin paikoin maise­maa ja siellä täällä on pieniä järviä ja lampia. Met­sät vai­htel­e­vat karuista män­tykankaista rehe­viin pähk­inäle­htoi­hin ja upot­taviin soi­hin. Maasto on mäk­istä ja vai­htel­e­vaa. Suuria erä­maita ei Kat­teluk­sesta löydy, mutta jo lyhyem­mil­läkin käve­lyretkillä voi kokea luon­non taikaa.

Maat­alouden vaiku­tus näkyy selvästi Kat­teluk­sen tilan luon­nossa. Tilan keskellä sijait­seva kalkki­vaikut­teinen Ruon­a­haan kallioketo on syn­tynyt sato­jen vuosien yhtä­jak­soisen laidun­nuk­sen vaiku­tuk­sesta ja on arvokas perin­nebiotooppi alueella. Muual­lakin luon­nossa on nähtävissä laidun­nuk­sen vaikutus.

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w