Maat­alous

…jo trak­torin näkem­i­nen pel­lolla ja sen kyytiin hyp­päämi­nen on elämys!”

Kat­teluk­sen tilalla on pel­toa reilut 70 hehtaaria. Tämän päivän mitta­puulla kyseessä on siis keskisu­uri maatila. Pel­lot ovat olleet luo­muvil­jelyssä jo 1990-​luvun puo­livälistä, joskin välillä oli aika, jol­loin keski­tyt­tiin vain nur­mire­hun tuotantoon.

Tänä päivänä tila tuot­taa vil­jaa ja öljykasveja myyn­tiin sekä nur­mire­hua eläimille. Tilan nykyi­nen isän­tä­pari uskoo luo­mu­tuotan­non tule­vaisu­u­teen ja haluaa jatku­vasti kehit­tää osaamis­taan tällä alalla. Ruuan­tuotanto koetaan merkit­tävänä ja tärkeänä osana tilan toim­intaa. Ruuan­tuotan­toa myös esitel­lään mielel­lään. Jos siis haluat nähdä kuinka pel­toa muokataan tai vil­jaa kor­jataan, ota rohkeasti yhteyttä! Jo ison trak­torin näkem­i­nen pel­lolla ja sen kyytiin hyp­päämi­nen voivat olla elämys.

Viimeiset tuotan­toeläimet läh­tivät Kat­teluk­sen tilalta jo 1990-​luvun lop­ulla, mutta tilalla on silti aina ollut eläimiä. Tilalla asus­taa hevosia ja pari lem­mikkika­nia, lisäksi kesäisin tilan mailla laidun­taa lam­paita ja nau­takar­jaa. Uno­htaa ei sovi myöskään mäyräkoira Rep­pu­lia tai tal­likissa Rölliä.

Maat­aloissa on aina per­in­teis­esti ollut kun­non kasvi­maat eikä Kat­teluk­sen tila tee tästä poikkeusta. Kasvi­maalla tuote­taan kuitenkin vihan­nek­sia ja juurek­sia vain omaan käyt­töön. Vierail­i­joilla on silti mah­dol­lisuus päästä lait­ta­maan kätensä mul­taan ja aut­ta­maan puu­tarhatöissä, jos halua löy­tyy! Palkaksi voi saada vaikkapa vasta nos­tet­tuja perunoita ja nipun tilliä. Tai mansikka-​aikaan tuor­e­ita man­sikoita ja syksyllä puna­poskisia omenoita. Vuo­den kier­rossa puu­tarhassa on mon­en­laista nähtävää ja koet­tavaa, juuri niitä aitoja asioita, joita Kat­teluk­sen tila haluaa tarjota!

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w