Kok­ous­palve­lut

Kat­teluk­sen tila sovel­tuu eri­no­mais­esti myös eri­lais­ten kok­ousten, koulu­tus­päivien ja tyky-​päi­vien viettoon.

Makasi­ini­rav­in­tolan yläk­erta muun­tau­tuu hel­posti kok­ousti­laksi mak­simis­saan 25 hen­gelle ja pienem­piä alle 10 hen­gen kok­ouk­sia on mah­dol­lista pitää myös Mus­takallion mökillä.

Päi­viin voi yhdis­tellä eri­laisia aktivi­teet­teja yrt­tikäve­ly­istä taon­taan ja luon­toretk­istä eräkokkauskurs­sei­hin. Luon­nol­lis­esti käytet­tävissä ovat myös 20 hen­gen savusaunatilat.

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä