Juh­lati­lat

Kat­teluk­sen tilalla on vuokrat­tavissa kaksi eril­listä juh­lati­laa, pienempi Makasi­ini­rav­in­tola ja suurempi Tal­li­rav­in­tola. Kak­sik­er­roksiseen Makasi­ini­rav­in­to­laan mah­tuu enim­mil­lään 70 henkeä ja Tal­li­rav­in­to­lassa on asi­aka­s­paikkoja 70120 hen­gelle. Tilo­jen yhtey­dessä on suur­talouskeit­tiö sekä ves­sat. Juh­latiloja vuokrataan keväästä jouluun eri­laisiin per­he­juh­liin ja illanviettoihin.

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w