[SIGPLUS_​EXCEPTION_​SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path rel­a­tive to the image base folder spec­i­fied in the back-​end but images/stories/kokoustilat is nei­ther a URL nor a rel­a­tive path to an exist­ing file or folder.
×

Virhe

[SIGPLUS_​EXCEPTION_​SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path rel­a­tive to the image base folder spec­i­fied in the back-​end but images/stories/kokoustilat is nei­ther a URL nor a rel­a­tive path to an exist­ing file or folder.

Kok­ous­palve­lut

Kat­teluk­sen tila sovel­tuu eri­no­mais­esti myös eri­lais­ten kok­ousten, koulu­tus­päivien ja tyky-​päivien viet­toon. Makasi­ini­rav­in­tolan yläk­erta muun­tau­tuu hel­posti kok­ousti­laksi mak­simis­saan 25 hen­gelle ja pienem­piä alle 10 hen­gen kok­ouk­sia on mah­dol­lista pitää myös Mus­takallion mökillä.

Päiviin voi yhdis­tellä eri­laisia aktivi­teet­teja yrt­tikäve­ly­istä taon­taan ja luon­toretk­istä eräkokkauskurs­sei­hin. Luon­nol­lis­esti käytet­tävissä ovat myös 20 hen­gen savusaunatilat.

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w