Loma– ja vuokramökit

Kat­teluk­sen tilalla on tar­jot­ta­vana kolme täys­in­varustel­tua loma– ja vuokramökkiä matkail­i­joiden käyt­töön. Kaikki mökit sijait­se­vat veden äärellä omassa rauhas­saan. Mökkilo­man yhtey­dessä on mah­dol­lista tutus­tua maati­lan elämään ja toim­intaan, retkeillä lähimet­sissä, mar­jas­taa, sie­nestää ja kalas­taa. Eli lyhyesti san­ot­tuna viet­tää rentout­tavaa mökki­lomaa keskellä maalaismaisemaa.

Eri­tyis­esti lap­sia kiin­nos­ta­vat tilan pihapi­irissä kesäisin asustel­e­vat kotieläimet: lam­paat, kanit, kanat, ponit ja pos­sut. Van­han nave­tan vin­tille on raken­nettu leikkipaikka lap­sille ja leikkipaikan vier­essä sijait­see tilan oma kotimuseo. Lisäak­tivi­teet­teja kaipaav­ille on tar­jolla yhteistyökump­panei­den jär­jestämiä tapah­tu­mia taon­takurs­seista yrt­tikäve­ly­i­hin.

Läheisen van­han lehmähaan mäen päälle on raken­nettu hirsi­nen erä­maja, jossa voi kesken retkeilyn käydä naut­ti­massa elävän tulen loimusta ja pais­taa vaikkapa makkarat. Toinen oiva retkiko­hde on pel­to­jen keskellä sijait­seva tuulimylly. Lähiseuduilla on myös run­saasti käyn­tiko­hteita, kuten Fiskarsin ja Bill­näsin ruukkikylät sekä Mus­tion Linna. Miksi siis lähteä Kar­jalo­h­jaa kauem­mas lomaa viettämään!

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w