Sijainti ja Yhteystiedot

Tilan osoite

Kat­telus 17,
10360 MUS­TIO
Löydä mei­dät Google Maps –palvelun avulla!

Yhteystiedot

Terhi ja Mikko Haataja
Kat­telus 17,
10360 MUSTIO

puhe­lin: 0503033625 /​Terhi • 0400017289 /​Mikko
sähkö­posti:

Jos teet mökki­va­rauk­sen puhe­lim­itse, ota yhteyttä Terhiin.

Y-​tunnus: 23812861
tilinu­mero: FI 944006 0010 1005 15
BIC: HELSFIHH

Ajo-​ohjeet tilalle

Helsin­gin suunnalta: Aje­taan Helsingistä Loh­jalle moot­tori­ti­etä (VT 1) pitkin. Loh­jalta jatke­taan Mus­ti­olle tietä numero 25. Mus­ti­olta kään­nytään tielle 186, Saloa kohti. Noin 10 kilo­metrin päässä Mus­ti­olta on tien vasem­malla puolella tien­haara Kat­teluk­seen. Tämä pikku­tie haa­rautuu heti kään­tymisen jäl­keen uudelleen. Val­i­taan oikean­puoleinen tien­haara ja aje­taan mäen päälle.

Turun suunnalta: Aje­taan Turusta Saloon val­tatie 1 pitkin. Salon jäl­keen jatke­taan tietä 186 kohti Inkoota. Noin 3 kilo­metriä ennen Kat­teluk­sen tilan risteystä on Karjalohja-​Fiskars risteys. Tien oikealla puolella on Kat­teluk­sen tilan tien­haara. Tämä pikku­tie haa­rautuu heti kään­tymisen jäl­keen uudelleen. Val­i­taan oikean­puoleinen tien­haara ja aje­taan mäen päälle.

Ajo-​ohjeet Vuokramökeille

Suu­tarin­nokka Kään­nytään tieltä 186 tielle Kat­telus. Tie haa­rautuu välit­tömästi, val­i­taan vasem­man­puoleinen tiehaara. Jatke­taan tätä tietä noin 1,2 km, jonka jäl­keen kään­nytään vasem­malle tielle Ketunko­rpi. Tätä tietä jatke­taa 200 metriä, jonka jäl­keen kään­nytään vasem­malle. Tätä tietä aje­taan suo­raan noin 400 metriä, jonka jäl­keen ollaan mökin pihalla.

Mus­takallio Kään­nytään tieltä 186 tielle Kat­telus. Tie haa­rautuu välit­tömästi, val­i­taan vasem­man­puoleinen tiehaara. Jatke­taan tätä tietä noin 300 metriä, jonka jäl­keen kään­nytään oikealle tielle Ruo­nan­haka. Jatke­taan tätä tietä noin 350 metriä, jonka jäl­keen kään­nytään vasem­malle. Jatke­taan vielä 150 metriä ja ollaan mökin pihalla.

Sit­tala Kään­nytään tieltä 186 tielle Kat­telus. Tie haa­rautuu välit­tömästi, val­i­taan vasem­man­puoleinen tiehaara. Jatke­taan tätä tietä noin 300 metriä, jonka jäl­keen kään­nytään oikealle tielle Ruo­nan­haka. Jatke­taan tätä tietä noin 650 metriä ja ollaan mökin pihalla.

Löydä mei­dät Google Maps –palvelun avulla!

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w