Fest­platser

Kat­telus farm erb­juder två restau­ranger för fes­tiviteter lik­som bröl­lop osv. Den stör­re stall­restau­rangen tar 120 per­soner och den min­dre tvåvån­ings mag­a­s­in­restau­rangen läm­par sig bät­tre för 70 eller min­dre grup­per. Nat­uligtvis har vi fullt utrus­ta­de kök– och toalet­tfa­ciliteter till­gäng­lig för bäg­ge.

Plats

Går­dens läge

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land
Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Direc­tion

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss