Kon­fe­ren­sav­del­ning

Kat­te­lus gård läm­par sig ypper­ligt för att hål­la kon­fe­ren­ser, möten, skol­nings­da­gar eller före­ta­gets välmåendedag.

Maga­sin­res­tau­ran­gens övervå­ning går enkelt att omvand­la till kon­fe­ren­sut­rym­me för upp till 25 per­so­ner, och mindre möten med under 10 per­so­ner går även att hål­la i Mustakallio-stugan.

Oli­ka akti­vi­te­ter såsom ört­pro­me­nad, smi­de och natu­rutflyk­ter går att koppla till dagens sche­ma. Natur­ligt­vis går det även att ord­na tillt­rä­de till våra rök­bas­tuut­rym­men för upp till 20 personer.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss