Rök­bastu

Vår tra­di­tionell rök­bastu gjord av hand­bilade tim­ren står vid stran­den av Syvä­jär­vi, gan­ska nära stu­gorna Mus­takallio och Sit­tala. Den tar upp till 20 bada­re åt gån­gen på laven. Utan­för kan man dop­pa sig i anti­n­gen den var­ma bad­tun­nan eller sjön – och på vin­tern i vaken.

Det finns också en omk­läd­ningsstuga med en grill för att hal­stra biff­stek eller t.ex. lax till supé. Rök­bas­tun är säll­synt pas­sande för oli­ka grup­per med syf­te på nånt­ing special.

För min­dre grup­per upp till 5 per­soner har vi en annan bas­tu vid stran­den.

Pris­erna för rök­bas­tun star­tar från 480€ och den min­dre bas­tun från 150€.

Plats

Går­dens läge

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land
Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Direc­tion

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss