Sevärd­heter och ser­vice i när­he­ten

Fis­kars bruk­by

Fis­kars bruk grun­dades i 1649 som en järn­bruk. Nuför­tiden är bru­ket och byn känt som cen­trum för fin­ländsk design och konst. Där finns det mån­ga fina tjän­ster och akti­vi­te­ter året runt.

Svartå Slott

Hotell, kon­fer­en­sutrym­men, restau­rang, museum och park.

Rase­borgs tur­ist­si­dor

Rase­borg stads turist­si­dor

Lojo tur­ist­si­dor

Lojo stads turist­si­dor

Bill­näsin ruuk­ki­ky­lä

Bill­näs bruk

Plats

Går­dens läge

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land
Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Direc­tion

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss