Kor­bes­kriv­nin­gar till gar­den och stugor

Till går­den

Från Hels­ing­fors rik­t­ning: Från Hels­ing­fors till Lojo kör man via motorvä­gen (Riksvä­gen 1). Från Lojo till Svartå på vägen 25. I Svartå tar man vägen 186 åt Salo rik­t­ning. Cir­ka 10 km från Svartå på vän­stra sidan finns det vägs­kä­let till Kat­telus. Den här lil­la vägen för­grenas snart däref­ter — den högra gre­nen leder rakt fram till gården.

Från Åbo rik­t­ning: Från åbo till Salo kör man via motorvä­gen (Riksvä­gen 1). Efter Salo tar man vägen 186 mot Ingå. Cir­ka 3 kilo­me­ter efter vägko­rsnin­gen Fis­kars-​Ka­ris­lo­jo finns det vägs­kä­let till Kat­telus på höger. Den här lil­la vägen för­grenas snart däref­ter — den högra gre­nen leder rakt fram till gården.

Till stu­gor

Suu­tarin­nokka Från vägen 186 tar man vägen Kat­telus (se ovan), bara snart efter korsnin­gen tar man den vän­stra gre­nen. Efter ca. 1,2 km vän­der man vän­ster till vägen Ketunko­rpi. Efter 200 m vän­der man igen till vän­ster och sen 400 m rakt till stugan.

Mus­takallio Från vägen 186 tar man vägen Kat­telus (se ovan), bara snart efter korsnin­gen tar man den vän­stra gre­nen. Efter ca. 300 m vän­der man till höger till vägen Ruo­nan­haka. Efter ca. 350 m vän­der man till vän­ster och sen 150 m rakt till stugan.

Sit­tala Från vägen 186 tar man vägen Kat­telus (se ovan), bara snart efter korsnin­gen tar man den vän­stra gre­nen. Efter ca. 300 m vän­der man till höger till vägen Ruo­nan­haka och därf­ter bara ca. 650 m rakt till stugan.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss