Natur

Kat­telus gård lig­ger i mit­ten av nyländsk kul­tur­miljö. Natu­ren här är myc­ket mång­faldig. Stäl­lvis finns det nära över­flödigt av fält i syn och min­dre eller stör­re träsk och gölar kan man hit­ta över­allt. Alla slags sko­gar finns det även från kar­ga tall­moar till rod­vuxna has­sel­lun­dar och oframkom­liga mos­sar. Ter­rän­gen vari­erar avse­värt men jät­tes­to­ra vild­mark finns det inte i Kat­telus. Dock kan man uppl­eva käns­li­ga höjd­punk­ter även i min­dre ska­la.

Jord­bruk har sätt sina varak­tiga mär­ken över­allt i Kat­telus. Omkring mit­ten av går­den finns det en gam­mal hage som av månghun­draåriga betes­driften utg­jort till en fram­stående natur­biotop i och för sig. Såna spår finns det här och där annans­tans också.

Plats

Går­dens läge

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land
Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Direc­tion

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss