Rök­bastu

Vår tra­di­tio­nel­la rök­bas­tu, gjord av hand­bi­la­de tim­ren, står vid stran­den av Syvä­jär­vi i när­he­ten av våra stu­gor Mus­ta­kal­lio och Sit­ta­la. Den tar upp till 20 bada­re åt gån­gen på laven. Utanför kan man dop­pa sig i den var­ma bad­tun­nan eller i sjön – och på vin­tern även i isvaken.

Det finns också en omkläd­ningss­tu­ga för­sedd med en grill för att gril­la en biffs­tek eller två eller varför inte en lax. Rök­bas­tun läm­par sig för mån­ga oli­ka sor­ters evenemang.

Man kan även bes­täl­la bröl­lops bas­tu och ört bas­tu skilt. Bred­vid rök­bas­tun finns en mindre bas­tu vars mju­ka vär­me kan sme­ka fem badare.

Pri­ser­na för rök­bas­tun bör­jar från 540€ och den mindre bas­tun från 150€.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss