FEST­LO­KA­LER

Vi på Kat­te­lus gård hyr ut två fest­lo­ka­ler för bl.a bröl­lop. Den stör­re stall­res­tau­ran­gen rym­mer 120 per­so­ner och den mindre tvåvå­nings maga­sin res­tau­ran­gen läm­par sig bätt­re för grup­per under 70 per­so­ner. Båda loka­ler­na har fullt utrus­ta­de kök– och toa­let­tut­rym­men till för­fo­gan­de. Båda loka­ler­na infin­ner sig vid huvud gårdspla­nen var man om som­rar­na kan få syn på våra husd­jur. Vi hyr ut båda loka­ler­na from. våren ända fram till julen. Maga­sin res­tau­ran­gen är som mysi­gast om hös­ten. De tjoc­ka sten­väg­gar­na stän­ger ut kylan medan elds­tä­der­na värmer.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss