Sevärd­heter och ser­vice i när­he­ten

FIS­KARS BRUK

Fis­kars bruk grun­da­des år 1649 som ett järn­bruk. Nuför­ti­den är bru­ket och byn känt som cent­rum för fin­ländsk design och konst. Där finns det mån­ga fina tjäns­ter och akti­vi­te­ter året runt.

SVARTÅ SLOTT

Hotell, kon­fe­ren­sut­rym­men, res­tau­rang, museum och park.

RASE­BORGS TURIST­SI­DOR

Rase­borgs stads turist­si­dor

LOJO TURIST­SI­DOR

Lojo stads turist­si­dor

BILL­NÄS BRUK

Bill­näs bruk

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­landKat­te­lus 17 10360 MUS­TIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss