Stu­gor

Kat­telus gård har tre fullt utrus­ta­de stu­gor till buds för boen­de. Alla våra stu­gor lig­ger vid vat­tnet, var och en i sin egen fred. På semes­tern här kan man väl bekan­ta sig med livet på går­den, van­dra i sko­gen, ploc­ka bär och svamp eller gå att fis­ka. Eller bara ta det lungt och nju­ta av lands­byg­den. I kort, till­bringa en avkop­p­lande semes­ter allt i fred.

Särs­kilt i som­maren har vår gård myc­ket liv­lighet, som int­res­se­rar mest barn, näm­li­gen våra hus­d­jur. Dessu­tom kat­ten och hun­den finns det några lamm, kani­ner, hönor, pon­nyer och kal­var. Där­till har vi utrus­tad en lek­plats i vin­den av vår gam­la lagård rätt bred­vid vårt egna museum. Du skul­le också kol­la våra loka­la samar­betspart­ner för mera aktiviteter.

I den gam­la koha­gen på kul­len finns det en tim­mer­hy­dda, dit man kan lite van­dra till att nju­ta av läge­rel­den. Det finns också en vac­ker rus­tik väderk­varn värt att se på går­den. Andra sevärd­heter som Fis­kars och Bill­näs bruk­byer eller Svartå Gård lig­ger inte så långt bor­ta hel­ler. Alltså du är hjärt­ligt välkom­men till vårt vac­kra område.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss