VÄL­KOM­MEN TILL KAT­TE­LUS GÅRD!

Kat­te­lus gård är belä­get i Karis­lo­jo i Västra Nyland, endast en tim­mes bilfärd från Hel­sing­fors. På går­den pro­duce­rar vi ekos­pannmål. Om som­rar­na kan man nju­ta av sälls­ka­pet från går­dens mån­ga husdjur.

Vi på Kat­te­lus gård erb­ju­der besö­ka­re möj­lig­he­ten att spen­de­ra en stug­se­mes­ter mitt i den vac­kra lands­byg­den. På går­den finns även två mysi­ga res­tau­rang utrym­men till uthy­res för dem som vill ord­na fest. I vår rök­bas­tu, som är belä­gen vid Syvä­jär­vis strand, kan man spen­de­ra kväl­len med arbets­kol­le­gor­na eller kompisarna.

Varmt Väl­kom­na!

Vårt Utbud

OM STU­GOR­NA

På Kat­te­lus Gård erb­ju­der vi tre fullt utrus­ta­de stu­gor för bäs­ta möj­li­ga avkoppling.

Alla stu­gor­na är beläg­na nära vatt­net, var och en i sin egen ro.

Under semes­tern kan man väl bekan­ta sig med livet på går­den, van­dra i närs­ko­gar­na, ploc­ka bär & svamp eller gå för att fis­ka. Alltså kort sagt, till­brin­ga en avkopplan­de semes­ter omrin­gad av den skö­na lands­byg­den. Våra husd­jur: (lamm,kaniner,höns,ponnyer,kalvar) är speciellt omtyck­ta av bar­nen. På den gam­la ladugår­dens övre våning har det byggts en lekplats ämnad för lek­ful­la barn och intill lekplat­sen fin­ner man går­dens egna museum dit man kan gå för att se hur livet på går­den var förr. Om ni är sug­na på mera akti­vi­te­ter kan ni också kol­la in våra loka­la samar­bets­part­ner där man bland annat kan få vara med om en kurs i smidkonst. 

På kul­len vid den gam­la koha­gen finns det en tim­mer hyd­da, vart man kan van­dra för att nju­ta av den här­li­ga läge­rel­den. På går­den finns även en vac­ker rus­tik väder­kvarn värd att se. Andra sevärd­he­ter som Fis­kars och Bill­näs bruk eller Svartå Slott lig­ger också inom nära räckhåll.

Ni är hjärt­ligt väl­kom­na till vårt vac­kra område!

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss