Juh­lati­lat

Kat­te­luk­sen tilal­la on vuo­krat­ta­vis­sa kak­si eril­lis­tä juh­la­ti­laa, pie­nem­pi Maka­sii­ni­ra­vin­to­la ja suu­rem­pi Tal­li­ra­vin­to­la. Kum­mat­kin juh­la­ti­lat sijait­se­vat tilan piha­pii­ris­sä, jos­sa kesäi­sin asus­te­lee monen­lai­sia eläi­miä, kuten lam­pai­ta, kano­ja, pupu­ja ja hevo­sia. Ravin­to­la­ti­lo­jen lähei­syy­des­sä sijait­see myös van­han nave­tan vin­til­le raken­net­tu las­ten leik­ki­paik­ka ja sen vie­res­sä tilan oma koti­museo. Kau­nis piha­pii­ri riu­kuai­toi­neen hou­kut­te­lee hyväl­lä ilmal­la viet­tä­mään juh­lia ulkosalla.

Maka­sii­ni­ra­vin­to­la on raken­net­tu tilan van­haan 1800-luvun puo­les­ta välis­tä peräi­sin ole­vaan kivi­seen vil­ja­ma­ka­sii­niin. Se sijoit­tuu kah­teen ker­rok­seen ja siel­lä on istu­ma­paik­ko­ja enim­mil­lään 70 hen­gel­le. Ravin­to­lan kum­mas­sa­kin ker­rok­ses­sa on tak­ka. Maka­sii­ni­ra­vin­to­lan tun­nel­ma onkin par­haim­mil­laan syk­syn juh­lis­sa tulen loi­mu­tes­sa takas­sa ja pak­su­jen kivi­sei­nien pitäes­sä kyl­män loi­tol­la. Maka­sii­ni­ra­vin­to­la toi­mii myös kokoustilana.

Tal­li­ra­vin­to­la on nimen­sä mukai­ses­ti raken­net­tu tilan van­haan hevos­tal­liin. Vuon­na 2001 val­mis­tu­nee­seen Tal­li­ra­vin­to­laan mah­tuu enim­mil­lään 120 hen­keä. Pöy­tien mää­rää voi­daan vaih­del­la sen mukaan, kuin­ka suu­ret juh­lat tilois­sa pidetään.

Juh­la­ti­lo­jen yhtey­des­sä on suur­ta­lous­keit­tiö ja wc-tilat. Kum­pia­kin juh­la­ti­lo­ja vuo­kra­taan kevääs­tä jou­luun eri­lai­siin per­he­juh­liin ja illanviettoihin.

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä