Maat­alous

Kat­te­luk­sen tilal­la on pel­toa rei­lut 70 heh­taa­ria. Tämän päi­vän mit­ta­puul­la kysees­sä on siis kes­ki­suu­ri maa­ti­la. Pel­lot ovat olleet luo­mu­vil­je­lys­sä jo 1990-luvun puo­li­vä­lis­tä, jos­kin välil­lä oli aika, jol­loin kes­ki­tyt­tiin vain nur­mi­re­hun tuo­tan­toon. Tänä päi­vä­nä tila tuot­taa rehua lähei­sel­le luo­mu­nau­ta­ti­lal­le sekä luomuviljaa.

Vii­mei­set tuo­tan­toe­läi­met läh­ti­vät Kat­te­luk­sen tilal­ta jo 1990-luvun lopul­la, mut­ta tilal­la on sil­ti aina ollut eläi­miä. Tilal­la asus­taa hevo­sia, kano­ja ja pari lem­mik­ki­ka­nia, lisäk­si kesäi­sin tilan mail­la lai­dun­taa lam­pai­ta ja joi­nain kesi­nä nau­ta­kar­jaa. Unoh­taa ei sovi myös­kään tal­li­kis­so­ja Vii­rua ja Stefania.

Maa­ta­lois­sa on aina perin­tei­ses­ti ollut kun­non kas­vi­maat eikä Kat­te­luk­sen tila tee täs­tä poik­keus­ta. Kas­vi­maal­la tuo­te­taan kui­ten­kin vihan­nek­sia ja juu­rek­sia vain omaan käyt­töön. Vie­rai­li­joil­la on sil­ti mah­dol­li­suus pääs­tä lait­ta­maan käten­sä mul­taan ja aut­ta­maan puu­tar­ha­töis­sä, jos halua löy­tyy! Pal­kak­si voi saa­da vaik­ka­pa vas­ta nos­tet­tu­ja peru­noi­ta ja nipun til­liä. Tai vadel­maa­ikaan tuo­rei­ta vadel­mia ja syk­syl­lä puna­pos­ki­sia omenoita.

Vuo­den kier­ros­sa puu­tar­has­sa on monen­lais­ta näh­tä­vää ja koet­ta­vaa, juu­ri nii­tä aito­ja asioi­ta, joi­ta Kat­te­luk­sen tila halu­aa tarjota!

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä