Savusau­na

Syvä­jär­ven ran­nal­la, Mus­ta­kal­lion ja Sit­ta­lan mök­kien lähei­syy­des­sä sijait­see perin­tei­nen pii­lu­te­tus­ta hir­res­tä raken­net­tu savusau­na. Sen lau­teil­le mah­tuu jopa 20 sau­no­jaa. Sau­nan teras­sil­ta pää­see kuu­maan kyl­py­pal­juun ja tal­vel­la lai­tu­rin pää­hän teh­dään hyi­nen avanto.

Savusau­nan yhtey­des­sä on hir­si­nen puku­huo­ne­ti­la, jon­ka kes­kel­lä sijait­se­vas­sa kota­keit­tiös­sä voi gril­la­ta makoi­sat pih­vit tai vaik­ka­pa loi­mut­taa loh­ta. Savusau­na on erin­omai­nen koh­de eri­lai­sil­le ryh­mil­le yri­tys­ten edus­tus­ti­lai­suuk­sis­ta mor­sius­sau­nan tekoon.

Savusau­nan vie­res­sä sijait­see pie­nem­pi hir­si­nen ran­ta­sau­na. Sau­nan peh­meä läm­pö hive­lee enim­mil­lään viit­tä sau­no­jaa. Ran­ta­sau­nan tak­ka­tu­pa on tun­nel­mal­li­nen illan­viet­to­paik­ka paris­kun­nil­le ja pie­nem­mil­le ryhmille.

Tilai­suu­det savusau­nal­la alkaen 540€

Tilai­suu­det ran­ta­sau­nal­la alkaen 150€

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä