Suu­tarin­nokka

Stu­ga

För 4 – 10 per­soner
Yta: 85m²
Byggd: 2004
2 sov­rum + stor skul­le
ca. 30m till stran­den
Adress: Ketunko­rpi 18B

Kör­bes­kriv­nin­gar till Suu­ta­rin­nok­ka

Vid stran­den av Koti­järvi, på ett natur­ligt vack­ert stäl­le, stu­gan som byg­gdes i 2004 är lämplig för frid­full semes­ter till famil­jer och min­dre grup­per.

Utrust­ning:

WC, dusch, vedel­dad bas­tu, spis, TV, kyl/​frysskåp, els­pis, mik­rougn, kaf­febryg­gare, disk­mas­kin, tvätt­mas­kin, golv­vär­me i tvät­trum, kärl för 12, kolgrill

Övrigt:

Kort­tid­shyres i som­mar­veckor och på begä­ran också på vin­tern

Pri­ser:

Som­mar­vecka 950 €, mid­som­mar­veckan 1030€, andra vec­kor från 720€. Veck­oslut från 360€ fre-​sön.

Plats

Går­dens läge

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land
Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Direc­tion

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss