Suu­tarin­nokka

Stu­ga

För 4 – 10 per­soner
Yta: 85m²
Byggd: 2004
2 sov­rum + stort loft
ca. 30m till stran­den
Adress: Ketunko­rpi 18B

Kör­bes­kriv­nin­gar till Suutarinnokka

Vid stran­den av Koti­jär­vi, på ett natur­ligt vac­kert stäl­le, stu­gan som bygg­des i 2004 är lämplig för en frid­full semes­ter för famil­jer och mindre grupper.

Utrust­ning:

WC, dusch, vedel­dad bas­tu, spis, TV, kyl/​frysskåp, els­pis, mik­rougn, kaf­febryg­gare, disk­mas­kin, tvätt­mas­kin, golv­vär­me i tvät­trum, kärl för 12, kolgrill

Övrigt:

Kort­tids­hy­res året runt. From mid­som­ma­ren tills skols­tar­ten endast en vec­ka åt gången.

Pri­ser:

Som­mar­vec­ka 1050€, mid­som­mar­vec­kan 1150€, andra vec­kor från 900€. Vec­kos­lut från fre-sön 460€.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss